<span class="vcard">Steven Chopade</span>
Steven Chopade

Kasli Hi Preeti?

जन्मली ती निःस्वार्थीह्या पापमयी भूमीवरीकाय सांगू ह्या प्रीती विषयीजोडे अर्थ माझ्या उभ्या आयुष्याला ती परंतु, समजेना मजलाकसली ही प्रीती? चिरडले तिलानाकारले तिलाथुंकले तिच्यावरीतरी सोडेना मजलाकरे …

Jeevan Ki Roti

मांगा मैंने एक निवालामांगी मैंने एक रोटीपरोसा उसने मेरे संतानोंके थाली में सोना और चांदी कोशिश की बहुतों नेछीनने की मेरे मुंह से निवालाकरती है …